• دوشنبه 05 اسفند 1398
  • 21:48

میراث فرهنگی فارس درحوزه ستاد اقامه نماز شایسته تقدیر ویژه شد

 اداره کل میراث فرهنگی فارس در حوزه ستاد اقامه و ترویج فرهنگ اقامه نماز  تقدیر ویژه شد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس براساس ارزیابی های ستاد اقامه نماز فارس با توجه به عملکرد دستگاههای اجرایی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس شایسته تقدیر ویژه شد. گفتنی است این تقدیر ویژه با توجه برگزاری نماز جماعت درساختمان اداره کل و اماکن تاریخی و فرهنگی تحت پوشش این اداره کل صورت گرفته است .  

شایان ذکر است: این امتیاز دربین دستگاه های اجرایی مشمول نظارت استان فارس با توجه به بازدیدهای به عمل آمده ، حضور فعال رابطین نماز و نتایج گزارش های واصله به ویژه پر نمودن برگهای خود ارزیابی  مورد بررسی قرار گرفته شده است . 


امتیاز به خبر :