• یکشنبه 28 مهر 1398
  • 23:06

برگزاری نشست بازخوانی مهندسی سنتی در پایداری و ماندگاری بناهای تاریخی

پژوهشکده بناها و بافت های فرهنگی تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشست بازخوانی مهندسی سنتی درپایداری و ماندگاری بناهای تاریخی ایران را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،دراین نشست که سه شنبه 6بهمن ماه از ساعت 10تا12 در محل پژوهشگاه برگزار می شود ،سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی و حمید آشوری ها سخنرانی می کنند.

دراین نشست مهندسی سنتی ایران که راه حل مناسب و انحصاری  در رابطه با پدیده هایی مانند زلزله ،رانش زمین و هوازدگی که بناهای تاریخی کشور با آنها مواجه هستند را  ارائه می دهد موردبررسی کارشناسانه  قرار می گیرد.

بارزترین نمونه های  این روش معماری را می توان در محوطه های پاسارگاد تخت جمشید،خانه های تاریخی گیلان ، بناهای منارجنبان و مسجد شیخ لطف اله مشاهده کرد.


امتیاز به خبر :