• پنجشنبه 19 تیر 1399
  • 14:13

هنگام سفر با تور ، عقد قرارداد را فراموش نکنيد

"کيانوش تکلو" در اين باره به ميراث آريا(chtn) گفت: عقد قرارداد مهمترين موضوعي است که يک مسافر بايد در نظر داشته باشد و ما با دفاتري که به هر دليل با مشتريان خود قرارداد نبندند، برخورد مي‌کنيم.

وي تاکيد کرد: البته بجز اين قرار داد، قرارداد ديگري نيز ميان آژانس‌هاي ثبت‌نام کننده تور و کارگزاران سفرهاي گروهي بايد امضا شود، اما متاسفانه بيشتر دفاتر به صورت شفاهي با يکديگر معامله مي‌کنند.

تکلو يادآور شد: اگر مشکلي در نوع خدمات ارائه شده به وجود آيد، ما با دفتري که با مسافر قرارداد داشته برخورد مي‌کنيم و به پرونده بين آژانس ثبت‌نام کننده و مجري به‌صورت جداگانه‌ رسيدگي مي‌شود که البته در صورت نبود قرارداد بين اين دو، آژانس ثبت‌نام کننده از طرف ما محکوم است.

وي با بيان اينکه نوع قراردادها به دفاتر خدمات مسافرتي ارسال شده است، متذکر شد: البته دفاتر خدمات مسافرتي مي‌توانند مفاد ديگري به اين قرار دادها اضافه کنند، اما مهم اين است که ما با وجود قرارداد مي‌توانيم از حقوق گردشگران دفاع کنيم.

S/H/106


امتیاز به خبر :