• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 19:02

انعکاس معرفي عجايب هفتگانه در جهان

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، "زاهي هاواس"، مديرکل شوراي عالي باستان شناسي مصر با اشاره به اينکه برگزاري اين رقابت‌ها به هيچ‌وجه از ارزش و اعتبار هرم بزرگ گيزه کم نکرده واين هرم جايگاهي والاتر از آن دارد که در اين رقابت‌ها شرکت کند، گفت: هرم بزرگ مصر تنها يادگار عجايب هفتگانه اصلي جهان است و در اين فهرست جايي ندارد که ارزش واقعي او را به نمايش بگذارد.

اين در حالي است که دولت چين با وجود انتخاب ديوار بزرگ چين هيچ اشاره‌اي در رسانه‌هاي خود نکرده و هزاران گردشگري که براي بازديد از اين ديوار رفته بودند را بي‌خبر گذاشت.

"هويانگ"، از مسئولان امور تاريخي ديوار چين در اين مورد گفت: مثل هميشه هزاران گردشگر براي بازديد اين ديوار مي‌آيند اما نه به دليل آنکه اين ديوار در فهرست عجايب هفتگانه جهان قرار گرفته است بلکه به خاطر ارزش واقعي آن در هندوستان مردم با پخش شربت و شيريني و آتش‌بازي انتخاب تاج‌محل را جشن گرفتند و پيروزي تاج‌محل را پيروزي عشق اعلام کردند چرا که به عقيده آنها در اصل اين بنا براي اثبات اين پيام ساخته شده است.

"فاروق حديدي"، وزير گردشگري اردن اعلام کرد، با انتخاب پترا جهت سالانه گردشگران اين شهر که هم‌اکنون 400 هزار نفر در سال است به دو برابر خواهد رسيد.

در پرونيز صدها نفر در فضايي حدود 2430 متر جمع شدند تا انتخاب ماچوپيچو را جشن بگيرند و به گفته مرسدس آروز، وزير گردشگري پرو، انتخاب اين شهر تاريخي نشانه اتحاد مردم و علاقه آنها به ميراث تاريخي‌شان است.

در برزيل نيز هزاران نفر با رقص و پايکوبي انتخاب مجسمه مسيح را جشن گرفتند.

همچنين در مکزيک مردم با برافراشتن و تکان دادن پرچم‌هاي پيروزي در کنار بقاياي تاريخي ماياها در منطقه چچن ايتزا همانند ماياها به رقص و شادماني پرداختند.

R/H/108


امتیاز به خبر :