• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 18:07

ارائه 800 پکيج راهنماي سرمايه‌گذاري گردشگري ايران

به گزارش ميراث آريا(CHTN) " ناصر خليل زاده" معاون اجرايي شرکت توسعه گردشگري ايران در نشست معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ادامه داد: در ايران با وجود برخورداري از تمام زمينه‌هاي گردشگري نتوانسته است زيرساخت‌هاي گردشگري مناسبي را براي اين امر محقق کند.

وي اضافه کرد: با توجه به سياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شرکت توسعه گردشگري مقرر شد، شرکت توسعه گردشگري که متعلق به سازمان است به عنوان بازوي اجرايي سازمان اقدام به آماده‌سازي زيرساخت‌هاي گردشگري اعم از هتل، مراکز اقامتي، کمپينگ ها مجتمع‌هاي درماني و اماکن تاريخي که قابليت تغيير کابري در زمينه گردشگري را دارند، کرده است و به اين منظور در 3 شهريورماه براي نخستين بار همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در گردشگري ايران را برگزار مي‌کند.

وي اضافه کرد: با توجه به سياست شرکت توسعه مبني بر برگزاري همايشي کاربردي قرار است در اين همايش 200 پکيج راهنماي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي خدمات رفاهي در نقاط اصلي کشور ، 30 مجتمع آب درماني ، 100 کمپينگ ،100 باب خانه هاي تاريخي و فرهنگي که قابليت تغير کاربري به رستوران و محل اقامتي دارند ، 400 منطقه نمونه گردشگري را در اين همايش براي جذب و مشارکت سرمايه گذاران خارجي عرضه کند.

R/H/102
امتیاز به خبر :