• دوشنبه 05 خرداد 1399
  • 17:39

جهان عرب صاحب بانک گردشگري مي‌شود

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، اين تفاهمنامه‌ها که در پي هشتمين نشست شوراي وزاري گردشگري صورت گرفت، سازمان گردشگري عرب را موظف مي‌کند تا گام‌هاي اساسي براي تأسيس بانک گردشگري بردارد.

سازمان گردشگري عرب و کمپاني سراج، باهدف تأسيس بانک سرمايه‌گذاري گردشگري، با سرمايه 2 ميليارد دلاري که همه کشورهاي عربي را پوشش دهد، اقدام به امضاي اين تفاهمنامه‌ها کرده‌اند و درصدد تأسيس بانک گردشگري جهاني به‌طور مستقيم در برخي کشورهاي عربي سرمايه‌گذاري کنند و کار ساخت و مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را برعهده بگيرند؛ به اين منظور به‌طور مشترک مطالعات بسياري را در زمينه‌هاي مالي و استراتژي‌هاي منطقي مورد نياز انجام داده‌اند.

دکتر "غسان السليماني" مدير کمپاني سرمايه‌گذاري سراج در اين باره گفت: کمپاني سراج براي شناسايي و ارائه بهترين نمونه‌هاي مورد نياز، همکاري‌هايي را با کمپاني اوسوز انجام داده است.

شوراي وزاري گردشگري عرب نيز به تازگي بيشترين توجه خود را بر اهميت حمايت از بخش گردشگري در جهان عرب و به‌کارگيري استراتژي‌هايي براي بالا بردن سطح اين صنعت قرار داده است.

به گفته "فهدالفهاد" نماينده اين سازمان، نتايج به‌دست آمده از آخرين مطالعات، بر اهميت تأسيس بانک گردشگري جهان عرب و حمايت آن ازسوي همه کشورهاي عربي تأکيد دارد؛ چرا که بخش‌ گردشگري روبه رشدترين صنعت جهان است و براي برخي کشورهاي عربي، اصلي‌ترين منبع درآمد به‌شمار مي‌رود. اين کشورها براي گسترش جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌امللي به کمک‌هاي جهاني نياز دارند تا از اين فرصت‌ها بهره‌ لازم را ببرند.

108/M/R
امتیاز به خبر :