• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 11:05

مجتمع صنايع‌دستي اهواز از شرق‌کارون به غرب رفت

"بهزاد اميري" معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي استان خوزستان، با اعلام اين خبر به ميراث آريا(CHTN)، سازمان آب و برق، به دليل قرار گرفتن اين مجتمع در حريم و بستر رودخانه، با ساخت آن مخالفت کرده بود؛ به همين دليل جلسه‌اي با استاندارد برگزار شد تا در صورت امکان مکان آن جابه‌جا شود.

وي با بيان اينکه مکان قبلي در سمت شرقي کارون، در بلوار ساحلي و بين پل سفيد و پل سياه قرار داشت، يادآور شد: مکان فعلي در سمت غرب کارون، پارک دولت و در کنار کتابخانه مرکزي استان قرار دارد که بايد مطالعات آن آغاز شود.

اميري اين جابه‌جايي را مناسب ارزيابي کرد و افزود: براي ساخت مجتمع پيشين 3 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود که اين جابه‌جايي، احتمالاً هزينه‌ها را افزايش خواهد داد.

M/R/112


امتیاز به خبر :