• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 05:27

بافت تاريخي بيرجند آماده ثبت در فهرست آثار ملي

به گزارش ميراث آريا(CHTN)، به نقل از پايگاه فرهنگي شهر تاريخي بيرجند، اين پايگاه باهدف حفظ و حراست ميراث ارزشمند فرهنگي از تخريب‌هاي احتمالي و دخالت‌هاي غيراصولي انساني، گزارش ثبت بافت تاريخي بيرجند را تهيه کرده است.

گزارش ثبت بافت تاريخي بيرجند در 5 فصل، شامل موقعيت جغرافيايي، تاريخچه، وجه تسميه، معماري و چگونگي شکل‌گيري محلات قديمي‌شهر و ارزيابي اجتماعي آن، نقشه‌ها و عکس‌هاي بافت بيرجند ازسوي کارشناسان حوزه فني پايگاه تهيه و براي ثبت در فهرست آثار ملي، به معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي تحويل شد.

اين گزارش مي‌افزايد، بافت قديمي شهر تاريخي بيرجند، يکي از مستعدترين و غني‌ترين بافت‌هاي تاريخي و در رديف 10 بافت تاريخي عمده کشور است که متأسفانه در سال‌هاي گذشته مورد بي‌توجهي و بي‌مهري مسئولان و ساکنان بافت قرار گرفته و دچار تخريب‌ها و آسيب‌هاي فراواني شده است؛ البته ترميم و مرمت اين بافت در چند سال اخير جزء سرفصل‌هاي اصلي و مهم کاري سازمان ميراث فرهنگي خراسان‌جنوبي بوده و در اين راستا فعاليت‌هاي سازنده‌اي نيز صورت گرفته است، اما با نظر به گستردگي بافت تاريخي، اقدامات مذکور تنها بخشي از کارهايي است که بايد در راستاي احياي بافت تاريخي شهر انجام پذيرد.

به گزارش CHTN، بر اين اساس، پروژه مرمت بافت تاريخي بيرجند با 600 ميليون ريال اعتبار، ازمحل اعتبارات عمراني سازمان ميراث فرهنگي کشور، در دو بخش مرمت جداره‌ها و تأمين سيستم روشنايي معابر ازسوي پايگاه ميراث فرهنگي بيرجند و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي استان آغاز شده است.

اين عمليات که از کوچه منتظري 3 (آغاز معبر خواجه‌ها) تا انتهاي آب انبار محسن‌زاده درحال‌ اجرا است، در اعتبارات سال‌هاي آتي و در قالب فازهايي چون: کفسازي، مرمت سردرها و... براي معبر خواجه‌ها (از حسينيه شوکتيه تا قلعه شهر) تعريف مي‌شود.

بنابراين گزارش، بافت تاريخي بيرجند وسعت 127 هکتار، مجموعه‌اي از بناهاي تاريخي، معابر و گذرگاه‌هاي قديمي را شامل مي‌شود در اين بافت 80 بناي تاريخي به ثبت رسيده است.

M/R/117


امتیاز به خبر :