• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 18:01

نقاشي سوزني روي قلم گاو در نمايشگاه سعدآباد

به‌گزارش ميراث آريا(CHTN)، در نمايشگاه توانمندي‌هاي استان سمنان که در محوطه باز سعدآباد برپاست، هنرمندان جوان اين استان در کنار افراد پيشکسوت، آثار مختلفي را کع حاصل تلفيق هنرهاي سنتي با ابتکارات جديد است، ارائه کرده‌اند.

"زهره خيرالدين" سازنده اشياي چوبي، در خصوص هنر ابتکاري خود مي‌گويد: از تمام بخش‌هاي چوب، انواع صنايع‌دستي چوبي را مي‌توان ساخت.

وي تاکيد کرد: کاربردي کردن صنايع‌دستي، آنها را از صرف تزيين خارج کرده و در يطن زندگي مردم جاري مي‌کند.

"اشرف مختاري" هنرمند ديگريست که هنرهاي کاشيکاري آيينه کاري و معرق را تلفيق و هنر جديدي را خلق کرده است.

وي منشأ اين هنر را دوره ساسانيان عنوان کرد و گفت: وسايل اوليه اين هنر بيشتر از ضايعات است، ولي در عين حال مي‌توانند در اشکال مختلف و کاربردي عرضه شوند.

"حسن پورنجف" از ديگر هنرمنداني است که تنها با يک سوزن، اشکال زيبايي‌ را روي استخوان قلم‌گاو ترسيم مي‌کند.

وي در اين باره گفت: کار من در واقع احياي يک هنر سنتي ايران است.

پورنجف با اشاره به انجام کارهاي مشابه در آفريقا تصريح کرد: اميدواريم دولت براي صنعتگران دستي و هنرمندان با استعداد شرايطي را فراهم کند تا استعدادهايشان را شکوفا کنند زيرا ما صنعتگران تضمين مي‌کنيم که تمام فعاليتمان اشتغالزاست و کارهاي بهتري را مي‌توانيم عرضه کنيم.

بنابراين گزارش، نمايشگاه توانمندي‌هاي استان سمنان، از ساعت 10 تا 20 روزهاي 21 تا 31 تيرماه در کاخ موزه سعدآباد برپاست.

S/H/119امتیاز به خبر :