• یکشنبه 04 اسفند 1398
  • 02:47

همایش 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران برگزار می‌شود

همایش 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران برگزار می‌شود
  • همایش 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران هفته اول آبان‌ماه امسال و مقارن با روز آمار و برنامه‌ریزی برگزار می‌شود.

به گزارش میراث آریا، این همایش ملی در 6 محور برگزار می شود و علاقه‌مندان برای مشارکت در این همایش خلاصه مقالات خود را تا 31 تیر و اصل مقالات را تا 31 شهریور باید به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مبانی اندیشه ای، نظام ها، روش ها و تکنیک های برنامه ریزی، آسیب ها، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه ریزی توسعه در ایران، آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه ای، آمار اطلاعات و فناوری در برنامه ریزی توسعه ایران، امور فرابخشی و بخشی در برنامه ریزی توسعه ایران و نقش مردم، بخش خصوصی و ذینفعان در تدوین و اجرای موفق برنامه های توسعه، شش محور این همایش است.

این همایش به منظور تببیین دستاوردهای نظام برنامه ریزی توسعه در ایران طی دهه‌های گذشته و تشریح آسیب ها، چالش ها و ترسیم راهکارهای برون رفت از آن برگزار می شود.

برچسب ها : همایش, توسعه
امتیاز به خبر :