• یکشنبه 03 شهریور 1398
  • 17:40

تعلیق فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی در استان فارس

تعلیق فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی در استان فارس

فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی کیان هفت آسمان نوین در استان فارس به حالت تعلیق درآمد.

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، به استناد ماده 30 بخشنامه مقرراتی، اجرایی‌انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و جهان‌گردی مبنی بر عدم دریافت وجه نقد از مسافربه عنوان ضمانت بازگشت و عدم توجه  شرکت  خدمات مسافرتی و جهانگردی کیان هفت آسمان نوین به ماده فوق، بر اساس رای کمسیون، فعالیت آن شرکت به مدت یک ماه تعلیق شد.

این شرکت در طول مدت تعلیق، مجاز به  انجام تبلیغات و فروش نبوده و صرفا مجاز به انجام تعهدات پیشین خواهد بود و در صورت بی توجهی وفق ضوابط و مقررات آیین نامه اقدام می‌شود.

امتیاز به خبر :