• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 11:26

حمایت از  حضور انجمن ها  در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

حمایت از  حضور انجمن ها  در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی گفت : بخشی از سالن 35در نمایشگاه  بین المللی گردشگری و صنایع وابسته برای  حضور و فعالیت انجمن های صنفی و مردمی اختصاص داده شده است.

به گزارش میراث آریا، مجید مهدوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی افزود: «در کنار غرفه معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان میراث فرهنگی فضای حضور تشکل های صنفی و مردمی فراهم شد تا اهمیت تعامل و مشارکت تشکل های مردمی در توسعه گردشگری نمایش داده شود.»
مهدوی خاطرنشان کرد: «نهاد های مدنی به دلیل خاستگاه مردمی قدرت بسیار بالایی در امور فرهنگی و اجتماعی ایفاد می کنند، که می توان از این قدرت همسو با اهداف توسعه گردشگری کشور استفاده کرد.»
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی  و جهانگردی افزود: «حضور و مشارکت گسترده نهاد های مدنی را موجب توسعه پایدار در صنعت گردشگری دانست و افزود: مهم ترین وظیفه تشکل های مردم نهاد، ایجاد حلقه ارتباطی بین دولت، بخش خصوص و آحاد جامعه است.»

امتیاز به خبر :