• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 11:28

کار گروه تخصصی واگذاری امور اجرایی و قابل تصدی به تشکل های گردشگری در معاونت گردشگری کشور برگزار شد

کار گروه تخصصی واگذاری امور اجرایی و قابل تصدی به تشکل های گردشگری در معاونت گردشگری کشور برگزار شد

سرپرست دفتر آموزش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: کارگروه تخصصی واگذاری امور اجرایی و قابل تصدی به تشکل های گردشگری در معاونت گردشگری کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی حسین امیر کلالی امروز ۳۰ بهمن با اعلام این خبر افزود: «در راستای اجرای اهداف پیش بینی شده در قانون پنجساله ششم توسعه و ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری کشور و به جهت واگذاری امور به تشکل های قانونی این جلسه برگزارشد.»

او ادامه داد: «معاونت گردشگری کشور مهم ترین فعالیت های قابل واگذاری را احصاء کرده که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.»

امتیاز به خبر :