• چهارشنبه 15 مرداد 1399
  • 04:00

پاکت «الف و ب» مزایده 3 بنای تاریخی گشوده شد

پاکت «الف و ب» مزایده 3 بنای تاریخی گشوده شد

پاکت های «الف و ب» 3 بنای تاریخی در کمیسیون مزایدات صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، گشوده شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی صندوق  با تشکیل جلسه کمیسیون مزایدات صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، پاکت های «الف و ب» مزایده های عمارت ملک بوشهر با کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی، حمام خان سنندج استان کردستان با کاربری خدماتی، فرهنگی، پذیرایی و خانه شادمان یزد با کاربری فرهنگی - اقامتی- پذیرایی گشوده شد.»

گشایش پاکت «ج »3 بنای یاد شده، روز دوشنبه مورخ 13/12/97 راس ساعت 12 در محل دفتر مرکزی صندوق انجام خواهد شد و برندگان نهایی در این تاریخ اعلام می شوند.

 

 

 

امتیاز به خبر :