• شنبه 21 تیر 1399
  • 22:30

علی مومن لو*

مانیفست اقتصاد گردشگری

مانیفست اقتصاد گردشگری

گردشگری ایران در توسعه پایدار، اشتغال و ارزاوری سهمی مناسب و متناسب با وزانت ظرفیت ها و داشته های فرهنگی،تاریخ و تمدن،موزه و اموال فرهنگی،طبیعت و محیط زیست نیاز دارد.

دکتر علی اصغر مونسان، مقام عالی تشکیلات گردشگری کشورمان با حضور در رسانه ملی در خصوص ‌سیاست های سازمان متبوع  خود به خصوص نوروز ۱۳۹۸ ، از برنامه های کلان این سازمان طراز اول فرهنگی و گردشگری سخن گفته است. معاون ربیس جمهور هرچند در این گفت و گو از  محورهای مختلفی همچون ارایه تسهیلات گردشگری به مسافران نوروزی در آستانه سال جدید، برنامه های سازمان متبوع برای جذب بیشتر گردشگران، تمرکز تبلیغات گردشگری از طریق فضای مجازی و تدابیر این سازمان برای سال ۹۸ سخن گفته،اما شاه کلید سخنان او را باید در مبحث اقتصاد گردشگری جستجو کرد.

مونسان توسعه سفر را به منزله توزیع ثروت ارزیابی نموده و  پیش بینی کرده که آمار سفرهای نوروزی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.  سخنان دیروز مونسان را  باید مانیفست جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شمار آورد که اکنون به همت دولت روحانی در حال  تدوین و ارایه ساختار جدید است. سال هاست که پیشروان صنعت گردشگری در عرصه های خصوصی و دولتی از گردشگری به عنوان صنعتی مولد،توسعه محور، توزیع محور و ارزآور یاد می کنند. از همین رو اکنون بسیاری از برنامه ریزان  همت خود را مصروف به توسعه پایدار توریسم و صنایع وابسته نموده و از جایگاه این صنعت در توسعه اقتصاد و فرهنگ بهره برداری می کنند.

ترکیه، امارات،مالزی،سنگاپور،پرو،مکزیک،استرالیا،اسپانیا و ...را باید پیشگامان این امر به شمار اورد. جمهوری اسلامی ایران نیز با چنین پیش درامدی عزم ملی خود را جهت توسعه این صنعت جزم نموده است. شاید نخستین صنعت شکوفا شده در دوران پسابرجام را باید صنعت گردشگری محسوب نمود. صنعتی که اکنون در سایه اقتصاد مقاومتی در ابعاد داخلی و خارجی در حال توسعه پایدار بوده و آمارهای منتشر شده از صادرات صنایع دستی و افزایش  ورود جهانگردان مهر تایید بر آن می زند. ارزاوری این صنعت در ابعاد خارجی و گردش پول و اعتبار در ابعاد داخلی به تنهایی کافی است تا بفهمیم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در حوزه اقتصاد و فرهنگ و دیپلماسی عمومی_ فرهنگی از چه جایگاه رفیعی برخوردار است.

شاید این سخن بسیار خوشبینانه باشد، اما اکنون زمان کاستن از اتکای کشور به اقتصاد نفتی و اتکا به مشتقات صنعت گردشگری فرا رسیده است، روند نقش گردشگری در برنامه های کلان توسعه هرچند سال.افزون بوده، اما کافی و وافی نیست، گردشگری ایران در توسعه پایدار، اشتغال و ارزاوری سهمی مناسب و متناسب با وزانت ظرفیت ها و داشته های فرهنگی،تاریخ و تمدن،موزه و اموال فرهنگی،طبیعت و محیط زیست نیاز دارد. به واقع  دکتر مونسان در این گفتگو با ارزیابی دقیق وضعیت اقتصادی کشور، مانیفست اقتصاد گردشگری و جایگزینی نفت را مطرح نموده که امید می رود با توجه به رشد روزافزون این صنعت، در سایه برنامه ریزی کلان و ملی،اما برخوردار از رویکردهای منطقه ای، شاهد تحولات بنیادین در توسعه اقتصاد بومی مناطق و استان ها در سایه توسعه صنعت گردشگری باشیم.

امتیاز به خبر :