• چهارشنبه 07 خرداد 1399
  • 01:59

شبان میرشکرایی*

پیشینه برگزاری جشن نوروز

پیشینه برگزاری جشن نوروز

جشن نوروز در زمره جشن های بسیار  کهن ایران است که زمان دقیقی برای  پیدایش آن متصور نیست .

دلیل این  موضوع می تواند  به  ماهیت این جشن و ارتباط آن  با وضعیت طبیعت و اقلیم مربوط باشد. انسانی که  در این طول و عرض جغرافیایی و در پهنه فرهنگی  فلات ایران پا به عرصه وجود گذاشته و زندگی را آغاز کرده ، به درکی از طبیعت پیرامون خود  رسیده و متوجه نوشدن طبیعت در زمانی خاص شده و  این تجربه باز زنده شدن طبیعت را  به نام نوروز شناخته است.

 این نام که امروزه ازان به عنوان نوروز یاد می کنیم و به همین  نام می شناسیم  ممکن است در زمان های کهن  به این نام قابل ردیابی نباشد  اما این مفهوم و واقعیت طبیعی بی تردید برای انسانها در طول هزاره ها  قابل درک بوده است.  از این رو  پیشینه واقعی نوروز و اینکه از چه زمانی آغاز شده دقیقا مشخص نیست.  اما آنچه که بیش از این موضوع باید مورد  توجه  قرار گیرد آن است که راز ماندگاری نوروز در طول سده ها و قرن ها چیست؟   راز ماندگاری این جشن باستانی  مبتنی  بر طبیعت و حيات انسان است ذکه  به  این طبیعت توجه نموده و نوروز را درک کرده است و به سبب شکرگزاری از این تحول طبیعت  آن را  جشن میگیرد.

برگزاری این جشن و مراسم مرتبت با آن اتفاق سیاسی اجتماعی و زمانی نیست وابسته به یک حقیقت جاری و پاینده است که از ان به نام طبیعت  نام می بریم .به همین دلیل و دلايل مشابه ديگر در طول تاریخ  ماندگار شده است. نوروز  به ویژه در تاریخ حداقل چند هزار ساله که دقیقا از آن آگاه هستیم بارها و بارها دچار فراز و نشیب هایی شده است که می توانسته است از بین برود اما آنچه که باعث شده نوروز زنده بماند و به دست ما برسد مبتنی بر تحول طبیعت بودن آن و درک انسان از محیط پیرامون خود بوده است.

 

امتیاز به خبر :