• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 14:12

تعلیق مجوز یک شرکت خدمات مسافرتی در اهواز

تعلیق مجوز یک شرکت خدمات مسافرتی در اهواز

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان گفت: «بنا به رأی اعضا در جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، مجوز بند ب یک شرکت خدمات مسافرتی در شهرستان اهواز برای مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد.»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، غلام شجاعی امروز دوشنبه 16 اردیبهشت 98 عنوان کرد: «بنا بر رأی اعضاء کمیسیون فنی نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی استان در تاریخ چهارم اسفندماه 97، و به استناد ماده 31 آئیننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاترخدمات مسافرت هوایی، سیاحتی و زیارتی کشور، مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری "پرواز اطلس جنوب " به مدیرعاملی عبدالصمد پورمدحجی واقع در شهرستان اهواز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون (15/02/98) به مدت سه ماه تعلیق شد.»

او تشریح کرد: «در ماده 19 آئیننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و زیارتی کشور مصوب هیأت وزیران در تاریخ 27 خردادماه 1380، شرکتها یا دفاتر تعلیقشده موظف هستند در زمان تعلیق از قبول تعهدهای جدید خودداری نمایند و براساس دستورالعملهای مراجع ذیربط به تعهدات قبلی عمل کنند و در صورت عدم رعایت مراتب، مجوز شرکت/ دفتر به تشخیص مرجع صدور مجوز لغو میشود و شرکتهای/ دفاتر خدمات مسافرتیای که مجوز بند (ب) آنها لغو شده، دیگر مجاز به ادامه فعالیت در حوزه گردشگری و بند (ب) نخواهند بود.»

سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان افزود: «تعلیق این شرکت خدمات مسافرتی به دلایل عدم تمدید پروانه بهرهبرداری بند (ب) به استناد (ماده 28 آییننامه)، عدم ارائه گزارش عملکرد ماهانه به استناد (ماده20  بند(ت)آیین نامه)، عدم معرفی محل فعالیت مورد تأیید این ادارهکل به استناد (ماده7 آئیننامه) و عدم ثبت اطلاعات شرکت در در بخش خوداظهاری سامانه جامع دفاترخدمات مسافرتی صورت گرفته است.»

وی در پایان از کسانی که شکایت یا نارضایتیای نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی استان خوزستان دارند خواست تا آن را یا به صورت حضوری و مکتوب به منظور رسیدگی به ادارهکل میراث فرهنگی اعلام کنند.

امتیاز به خبر :