• دوشنبه 05 خرداد 1399
  • 15:06

توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری

کتاب «معماری ایلخانی» منتشر شد

کتاب «معماری ایلخانی» منتشر شد

نخستین کتاب معماری ایلخانی با نگارش بهروز عمرانی و امین مرادی توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، چاپ و منتشر شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی، کتاب «معماری ایلخانی» به زبان انگلیسی چاپ شده و نگارندگان آن تلاش کردهاند تا این سبک از معماری را از همه جهات مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و معرفی کنند.

کتاب معماری ایلخانی نوعی از مستندنگاری با نگاه ویژه به تاریخ هر اثر، شکل، نشانهها و ساختار آنها است.

بناهای مورد مطالعه در این کتاب بیش از همه مربوط به استا‌نهای غربی بوده و در بین مطالب آن مقاطع مختلف، پلان، نما و ... در خصوص بخش زیادی از بناهای دوره ایلخانی آورده شد‌ه است.

این کتاب علاوه بر علاقه‌مندان و محققان دوره ایلخانی می تواند مرجعی مناسب برای دانشجویان این رشته باشد.

محمدزاده امتیاز به خبر :