• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 15:13

با موضوع سایت‌موزه عصرآهن و گورستان تاریخی سرند

یک نشست تخصصی در تبریز برگزار می‌شود

یک نشست تخصصی در تبریز برگزار می‌شود

مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی از برگزاری نشست تخصصی، حفاظت و مرمت از سایتموزه عصرآهن تبریز و کاوشهای اضطراری باستانشناسی گورستان تاریخی سرند، خبر داد.

بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار با اشاره به اینکه پژوهش و مستندسازی در امر اجرا، مرمت و حفاظت از آثار باستانی کشف شده در حین کاوشها، نقش  به‎سزایی دارد، گفت: «در راستای ارائه نتایج فنی و تخصصی کاوشهای انجام شده در سایتموزه عصرآهن و گورستان تاریخی سرند، نشستی تخصصی با حضور متخصصان و مرمتگران آثار تاریخی برگزار میشود.»

او افزود: «در این نشست، گفتمان‌های تخصصی با محوریت ارائه گزارشهای فاز سوم مرمت آثار سایتموزه عصر آهن و نتایج کاوش باستانشناسی و نجاتبخشی گورستان تاریخی سرند شهرستان ورزقان روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲صبح در محل موزه آذربایجان، تبریز برگزار خواهد شد.»

آبدار به عملیات مرمت و حفاظت آثار سایتموزه عصر آهن اشاره کرد و گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط  این اداره‌کل، فاز سوم مرمت آثار سایتموزه عصر آهن با اختصاص اعتبار و نظارت کارشناسان ادارهکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آغاز شده است.»

او ادامه داد: «پیش از این در فاز اول و دوم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ پروژه مرمت و استحکامبخشی ۱۰ گور از این مجموعه و اسکلت‌های انسانی داخل آن‌ها، توسط متخصصان حفاظت و مرمت اشیای تاریخی انجام شده بود و امسال نیز با مرمت ۱۰ گور به همراه اسکلت‌های انسانی و بیست سفالینه موجود در این سایتموزه، پروژه حفاظت و مرمت آثار سایت‌موزه عصر آهن تبریز در قالب فاز سوم ادامه داشت.»

مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی به عملیات کاوش اضطراری و نجات‌بخشی به‌منظور مطالعه منطقه و قبور کشف شده در نزدیکی روستای سرند ورزقان نیز اشاره و اظهار کرد: «نظر به اینکه در عملیات عمرانی بزرگراه خواجه به ورزقان، حوزه روستای سرند، در حین اجرای پروژه به‌صورت اتفاقی تعدادی اشیای تاریخی کشف شده بود، لذا پس از دریافت مجوز کاوش از پژوهشگاه سازمان مرکزی، عملیات کاوش اضطراری با مشارکت تیمی متشکل از باستانشناسان زبده این اداره‌کل در راستای شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و تمدن اقوام و سکونت‌گاههای آنها در ادوار مختلف تاریخی اجرا شد.»

او اضافه کرد: «گزارش پایانی این کاوشها در قالب کتاب آماده و بعد از چاپ برای مطالعات تخصصی و علمی در اختیار دانشگاهها و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. همچنین عملیات مرمتی و حفاظتی اشیای کشف شده نیز انجام شده و بهمنظور بازدید عموم، در اختیار موزه قرار گرفته است.»

مهدی ارجمند امتیاز به خبر :