• چهارشنبه 25 تیر 1399
  • 03:55

برگزاری نمایشگاه صنایع‌‎دستی خانواده ایرانی در شاهین‎‌شهر و میمه

برگزاری نمایشگاه صنایع‌‎دستی خانواده ایرانی در شاهین‎‌شهر و میمه

مدیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهین‌شهر و میمه از برگزاری نمایشگاه عرضه صنایعدستی هنرمندان این شهرستان در محور مرکزی استان اصفهان خبرداد.

بهگزارش میراثآریا بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اصفهان، جواد چهراضی امروز پنجشنبه 30 آبان با اعلام این خبر افزود: «با توجه به اجرای سیاستهای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان درراستای حمایت از توسعه کمی و کیفی صنایعدستی در مناطق مختلف استان و به‌ویژه حمایت از توسعه مشاغل خانگی ویژه بانوان هنرمند، در سه سال اخیر صنایعدستی این شهرستان از رشد متوازنی برخوردار بوده است.»

 او در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره‌های مختلف در راستای معرفی این شهرستان تأکید کرد: «در سال 1396 جشنواره اقوام ایرانی با حضور گسترده هنرمندان صنایع‌دستی به‌ویژه هنرمندان صنایع‌دستی روستایی و عشایری استان و کشور به همت معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اداره‌کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و سایر ارگانهای شهرستان در شهر شاهین‌شهر برگزار شد.»

چهراضی افزود: «از ابتدای امسال تاکنون حداقل سه نمایشگاه صنایعدستی در این شهرستان برگزارشده که نشان از استقبال مردم شهرستان  از مقوله هنر دارد.»

مهدی ارجمند امتیاز به خبر :