• چهارشنبه 07 اسفند 1398
  • 23:19

معاون میراث‌فرهنگی کشور خبر داد

ثبت جهانی هگمتانه در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد

ثبت جهانی هگمتانه در اولویت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد

معاون ميراث‌فرهنگی كشور گفت: «تهیه پرونده نامزدی ثبت جهانی هگمتانه همدان در اولويت برنامه‌های وزارت ميراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد.»

محمدحسن طالبیان در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا گفت: «محوطه تاریخی و باستانی هگمتانه بر اساس پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در فهرست موقت یونسکو قرار داشته به این منظور در زمره اولویت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ثبت در فهرست میراث جهانی قرار دارد.»

او افزود: «امور مربوط به رفع موانع ثبت جهانی این محوطه تاریخی و باستانی از سوی مقامات استانی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حال پیگیری بوده به این منظور ستادی تحت عنوان ستاد سامان‌دهی و آماده‌سازی هگمتانه در استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان تشکیل شده است و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بر ساماندهی و آزادسازی بخشی از عرصه متعهد شده‌اند.»

طالبیان تصریح کرد: «در پرونده نامزدی ثبت جهانی کاروانسرای ایرانی که در حال تهیه است دو کاروانسرای تاریخی به استان همدان تعلق دارد.»

معاون میراث‌فرهنگی کشور بیان کرد: «امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رفع موانع ثبت جهانی هگمتانه باشیم، همچنین دو کاروانسرای تاریخی از استان همدان در فهرست میراث جهانی با عنوان کاروانسرای ایرانی قرار گیرد.»

مرضیه امیری امتیاز به خبر :