• چهارشنبه 18 تیر 1399
  • 05:22

هادی میرزایی:

واگذاری‌های صندوق احیا با محوریت ادارات کل استانی انجام می‌شود

واگذاری‌های صندوق احیا با محوریت ادارات کل استانی انجام می‌شود

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در بازدید از غرفه استان اردبیل از واگذاری بناهای تاریخی با محوریت ادارات کل میراث استانی خبر داد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی صندوق احیا، هادی میرزائی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در بازدید از غرفه استان اردبیل با تاکید بر اینکه امروز احیای بناهای تاریخی در حال تبدیل به یک فرهنگ عمومی در بناهای مختلف کشور است افزود: «تعامل با ادارات کل استانی همواره یکی از محورهای مورد تاکید در برنامه های صندوق احیاست.»

میرزائی افزود: «در راستای افزایش این تعاملات در حوزه انتخاب نمایندگان صندوق احیا در استان‌ها اولویت با مواردی است که مورد تایید استان باشند.»

او خاطر نشان کرد: «همچنین در اولویت‌های واگذاری و انتخاب سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت تلاش داشته‌ایم تا نظرات استان را مورد مداقه قرار دهیم. تا در چنین فضایی با کاهش نگرانی‌ها فضای رقابتی را برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی فراهم آوریم.»

میرزائی ادامه داد: «به طور قطع به واسطه اینکه استان با افراد دارای اعتبار و صلاحیت در حوزه فعالیت‌های خود بیشتر سروکار دارند، شناسایی سرمایه گذاران صاحب نام و دارای سابقه کار مثبت نیز برای آن ها آسان تر است و می توانند نظرات مشاوره ای صحیحی در این راستا به صندوق بدهند.»

در ادامه این دیدار، مدیرکل استان اردبیل با بیان اینکه تفویض برخی اختیارات از سوی صندوق احیا به استان ها می‌تواند گره گشای برخی مسائل پیش رو در زمینه واگذاری بناهای تاریخی باشد، افزود: «در مورد انتخاب کاربری های بناهای تاریخی در برخی موارد در حوزه استانی نظراتی وجود دارد که با لحاظ آن ها، فرآیند واگذاری های صندوق به موفقیت نزدیک‌تر می شود.»

نادر فلاحی، یادآور شد: «در گذشته مشکلاتی در حوزه انتخاب نمایندگان صندوق در استان اردبیل وجود داشت که امیدواریم با دقت نظر مدیریت جدید این مسئله نیز مرتفع شود.»

محمدزاده امتیاز به خبر :