• ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
  • 01:23

مرمت خانه تاریخی رحمانی در بشرویه

مرمت خانه تاریخی رحمانی در بشرویه

سرپرست پایگاه بافت تاریخی بشرویه گفت: «خانه تاریخی رحمانی در محله سرپل از محلات چهارگانه شهرتاریخی بشرویه در دست مرمت است.»

به گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی کاظم شبنم‌زاده افزود: «این بنای تاریخی دوصفه در گروه بناهای نسبتا بزرگ از نظر زیربنای تاریخی قرار می‌گیرد که اهمیت و ارزش تاریخی-فرهنگی آن را می توان در سبک معماری ترکیبی از ویژگی های غیر بومی و بومی جستجو کرد.»

سرپرست پایگاه بافت تاریخی بشرویه درخصوص ویژگی‌ها و ارزش تاریخی‌فرهنگی بنا گفت: «بر اساس نشانهای بارز در کالبد بنا و قیاس آن با سبک های معماری شرق کشور و همچنین مقایسه آن با سایر بناهای تاریخی شهر بشرویه می توان تاریخ ساخت بنا را به اوایل دوره قاجار نسبت داد جایی که سبک معماری استاندارد دوره مابعد صفوی که مهمترین ویژگی اش بهره گیری از ویژگی های معماری غیربومی و یا دانش تجربی معماران غیربومی در نوع طاق‌ها (طاق‌های منحنی محاط در قابهای مستطیلی)، حوضخانه چهاربخشی، پوشش‌های دو زه بند برخی از اتاقها به خوبی با نگرش معماران محلی ترکیب شده که ویژگی های سبک بومی معماری این خانه را می توان در قوس ایوان‌ها و پوشش‌های ساده برخی از فضاهای سرپوشیده مشاهده کرد. به دیگر معنا معماری این خانه مخلوطی برگرفته از دو ویژگی معماری بومی و غیربومی و تناسب آن با عنصر اقلیم محلی و فرهنگ بشرویه خلاصه خواهد شد.»

شبنم‌زاده در خصوص مرمت خانه تاریخی رحمانی افزود: «از آغاز تاسیس پایگاه بافت تاریخی بشرویه قدم های موثری در خصوص مرمت و احیای بناهای تاریخی شهر بشرویه صورت گرفت که به موازات آن اقدامات فرهنگی از جمله اهمیت بخشی، جایگاه و ارزش بافت تاریخی در توسعه اقتصادی‌فرهنگی جامعه محلی از جمله اقدامات موثر پایگاه بافت تاریخی بشرویه در اذهان مردم و مالکین و منتسبین به بافت تاریخی بشرویه بود که در سال‌های گذشته هزینه مرمت و بازسازی بناها بر اساس اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته و مشارکت مالکان تعریف شده بود این روزها مالکان بناهای تاریخی خود متولی مرمت و احیای بناهای تحت تملک خود، بر اساس راهکارها، پیشنهادها و نظرات کارشناسان پایگاه بافت تاریخی بشرویه شده اند و این نوید بخش نهادینه شدن رسالت نهاد میراث فرهنگی مبنی بر ورود بخش خصوصی به عرصه حفظ و احیا و نگهداشت بناهای تاریخی بوده است.»

او در خصوص رویکرد پایگاه تاریخی و اهمیت ورود مالکین بناهای تاریخی در حفظ و احیای بناها اذعان داشت: «رویکرد مدیریتی پایگاه بافت تاریخی بر پایه تشویق مالکین در حفظ بناها و القای اهمیت بناها در توسعه اقتصادی و ایجاد روحیه مشارکت پذیری مردم به عنوان مهمترین سرمایه معنوی در نگهداشت آثار فرهنگی بشرویه به حساب می آید که خوشبختانه این رسالت به نحوی مطلوب در اذهان و افکار مردم نهادینه گشته است.»

 مدیر پایگاه بافت تاریخی بشرویه در پایان در خصوص کاربری بنا گفت: «پس از اتمام فرایند مرمت، خانه تاریخی رحمانی در قالب اقامتگاه بوم‌گردی به بهره برداری می‌رسد.»

استان خراسان جنوبی امتیاز به خبر :