• چهارشنبه 13 فروردین 1399
  • 08:59

تعلیق فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی در شیراز

تعلیق فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی و جهان‌گردی در شیراز

فعالیت یک شرکت  خدمات مسافرتی و جهان‌گردی در شیراز تعلیق شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، به استنادماده 36 بخشنامه مقررات اجرایی‌انضباطی فعالیت دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی فاضل سیر شیراز با مدیریت کوروش جاوید نعمت آبادی به مدت یک ماه تعلیق می‌شود.

آن شرکت در طول مدت تعلیق مجاز به انجام فعالیت جدید نیست و باید صرفا به تعهدات قبلی خود عمل کند و درصورت رعایت نکردن موارد فوق طبق مقررات و ضوابط اقدام خواهد شد.

استان فارس امتیاز به خبر :