• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 01:18

احياي سه رشته صنايع دستي منسوخ شده لرستان

احياي سه رشته صنايع دستي منسوخ شده لرستان
معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان لرستان با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)،گفت: اين سه رشته عبارتند از ريسمان‌بافي ، چادر بافي و چيت بافي که از رشته هاي قديمي ، اصيل و بومي استان بوده که در حال منسوخ شدن است.

حسن رحمانيان افزود: اين رشته‌ها توسط معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان لرستان بعد از ماه رمضان احيا مي‌شوند .

وي تصريح کرد :رشته چادر بافي را معمولا عشاير استان استفاده مي‌کردند که درحال حاضر درحال منسوخ شدن است. همچنين رشته چيت بافي و ريسمان بافي نيز در حال فراموشي است چرا که مواد اوليه اين دو رشته موي بز است که کمتر پيدا مي‌شود.

رحمانيان با اشاره به چيت بافي تصريح کرد:مواد اوليه چيت بافي موي بز و ني است ،ني‌ها را براي تهيه چيت بافي در اندازه‌ها و ابعاد مختلف باموي بز کنار هم مي‌چيدند و به حالت اتاقک در مي آوردند .

وي ادامه داد : براي بستن بار و حيوانات بوسيله موي بز نيز از ريسمان بافي در روستاها استفاده مي شده است./104

امتیاز به خبر :