• ﺳﻪشنبه 14 مرداد 1399
  • 16:34

حسین امیرکلالی*

بخش خصوصی گردشگری نیازمند پارلمان ملی برای رفع بحران‌ها

بخش خصوصی گردشگری نیازمند پارلمان ملی برای رفع بحران‌ها

در بحران‌های ناخواسته چون بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و یا شیوع بیماری‌های خاص و فراگیر، فرصت‌هایی طلایی به وجود می‌آید تا بیش‌ازپیش به نقاط ضعف و قوت ساختار گردشگری در ایران پی برد.

بحران اگرچه در باطن خود دارای بار منفی است ولیکن در نگرشی متفاوت می‌تواند فرصتی برای تفکر و تعمق در فرآیندهای تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و اجرای امور تلقی شود.

تشکل‌های پراکنده و نامنسجم فعلی موجود در ایران در این شرایط با اظهارنظرهای تکراری و بی‌هدف عمدتاً بدون مطرح نمودن صحیح مشکلات و ارائه پیشنهاد‌های فنی و اقدامات حمایتی موردنیاز، صرفاً با متهم کردن دولت به کم‌کاری در پی اخذ امتیازات خاص بوده و به دریافت معافیت‌های مقطعی اکتفا می‌کنند.

حال اینکه اساساً کارکرد تشکل‌های حرفه‌ای در تمامی کشورهای توسعه‌یافته متفاوت از وضع موجود در ایران است.

ارائه مشاوره‌های فنی، تخصصی و پیشنهاد‌ها عملی و کاربردی متناسب با شرایط بازار، در کنار جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم از فعالیت اعضاء و طرح مسائل و مشکلات عمومی و اختصاصی آن‌ها در یک ساختار منسجم و متعهد از وظایف ابتدایی این نوع از تشکل‌ها بوده که عمل و پایبندی به این وظایف به اتخاذ تصمیمات صحیح و مدیریت حرفه‌ای صنعت گردشگری کمک شایانی خواهد کرد.

نگرش‌های سنتی به مدیریت بحران، حل آن را به معنی فرونشاندن آتش اندیشیده و در انتظار خراب شدن امور نشسته و پس از بروز ویرانی، سعی می‌کنند تا ضرر ناشی از آن بحران را به حداقل برسانند.

نگرش‌های نوین در بروز این شرایط تغییر کرده است. بر این اساس همواره باید مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده و بحران‌های محتمل تنظیم شود.

مدیریت بحران در صنعت گردشگری مستلزم داشتن برنامه‌های مشخص و از پیش تعریف‌شده و دستورالعمل‌های خاص آن شرایط و آگاهی بخشی، آموزش و مشخص نمودن نقش هر یک از اجزاست.

ارتباطات و ارائه مشاوره فعالیت‌هایی که برای مدیریت ریسک و بحران ضروری است، یک فرایند دوطرفه بین تصمیم گیران و ذینفعان بوده که به فرایند تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.

ارتباط و مشاوره کافی و مناسب همچنین تضمین خواهد کرد که ذینفعان حس مالکیت و تعهد به فرایند مدیریت ریسک گردشگری را داشته باشند.

تشکل‌های حرفه‌ای با توجه به ساختار و ماهیت وجودی خود به‌عنوان نمایندگان قانونی و منتخب بخش خصوصی بهترین و اجرایی‌ترین تصمیمات و داده‌های اطلاعاتی را در اختیار مقامات و مسئولین تصمیم گیر قرار خواهند داد.

ساختار اجرایی و حقوقی تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری که در قانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعلی، کمتر موردتوجه بخش خصوصی قرارگرفته است. ظرفیتی که می‌تواند با مطالبه گری قانونی، زمینه‌ساز انسجام‌بخشی و ایجاد قدرت و نقش بی‌بدیل آن‌ها در اتخاذ تصمیمات مناسب شود.

کانون‌های هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای در استان‌ها که با انتخاب اعضاء فعال گردشگری در کشور شکل می‌گیرد با تجمیع منتخبان آن‌ها در مجامع تخصصی کشوری و انتخاب آن‌ها در مجمع ملی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری به‌مثابه پارلمانی قوی و تأثیرگذار در وضع تصمیمات اجرایی و ارائه پیشنهاد‌ها کاربردی و سازنده و نظارت بر عملکردهای بخش‌های مرتبط با گردشگری خواهد بود.

 

* کارشناس ارشد گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی

برچسب ها : خراسان رضوی, کرونا
استان خراسان رضوی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط