• شنبه 17 خرداد 1399
  • 18:56

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خبر داد

کشف نخستین نقش‌برجسته تاریخی در لرستان

کشف نخستین نقش‌برجسته تاریخی در لرستان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: «در جریان فصل چهارم بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان کوهدشت نخستین مورد نقش برجسته تاریخی دراین استان کشف شد.»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، سید امین قاسمی گفت: «این نقش برجسته به‌احتمال‌زیاد مربوط به دوره اشکانی بوده و دربرگیرنده نقوش انسانی است.»

او یکی دیگر از دستاوردهای مهم بررسی و شناسایی شهرستان کوهدشت را کشف آثاری از پارینه‌سنگی قدیم برای نخستین بار در این شهرستان اعلام کرد و افزود: «دیگر آثار شناسایی‌شده این شهرستان، بازه زمانی دوران پارینه‌سنگی قدیم تا قاجار را شامل می‌شود.»

حمزه قبادی سرپرست فصل چهارم بررسی و شناسایی آثار تاریخی شهرستان کوهدشت نیز تصریح کرد: «در فصل چهارم این بررسی و شناسایی که 45 روز عملیات میدانی آن به طول انجامید، 112 اثر تاریخی شناسایی‌شده است.»

مرضیه امیری امتیاز به خبر :