• دوشنبه 13 مرداد 1399
  • 19:17

معاون گردشگری استان:

نخستين جلسه كميته طبيعت‌گردی زنجان برگزار شد

نخستين جلسه كميته طبيعت‌گردی زنجان برگزار شد

معاون گردشگری زنجان از برگزاری نخستین جلسه کمیته طبیعت‌گردی استان خبر داد.

بهگزارش میراثآریا به‌نقل از روابط‌عمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان، علی‌اکبر شرفی یکشنبه 12 مردادماه 99 گفت: «خانه طبیعتگردی استان می‌تواند نقش مؤثری در آموزش و معرفی نقاط گردشگری طبیعی استان ایفا کند، با راه‌اندازی خانه طبیعتگردی استان، فرصت مناسبی برای ترویج و فرهنگ‌سازی حفاظت از طبیعت به ویژه برای گردشگران است.»

معاون گردشگری زنجان افزود: «با شناسایی مسیرهای طبیعتگردی و ارائه خدمات در آن می‌توان تورهای مجاز برگزار کرد. این اقدام موجب خواهد شد تا جوامع ساکن در روستاها بتوانند از لحاظ اقتصادی رونق پیدا کنند.»

او گفت: «ساماندهی تورهای گردشگری و طراحی مسیرهای طبیعتگردی، پیگیری برای تجهیز خانه طبیعت‌گردی استان توسط دستگاه‌های عضو از مصوبات این جلسه بود.»

برچسب ها : زنجان, طبيعت‌گردی
زنجان امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط