• ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
  • 03:57

اطلس هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي کشور معطل اعتبارات است

"عبدالمجيد شريف‌زاده" سرپرست پژوهشکده هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ضمن بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN)، گفت: شناسايي و مستندسازي هنرهاي سنتي در حوزه‌هاي مختلف شهرستان‌هاي کشور در اولويت کار پژوهشکده هنرهاي سنتي قرار دارد و چنانچه اعتباراتش تأمين شود به سرانجام خواهد رسيد.

وي افزود: 6 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اين پروژه پيش‌بيني شده که هنوز به تصويب نرسيده است.

شريف‌زاده مطالعات ميداني را از اصلي‌ترين بخش‌هاي پژوهش در زمينه تهيه اطلس دانست و خاطرنشان کرد: اطلس هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي يک نقشه کامل از کليه کارگاه‌هاي فعال در سطح کشور است و در کنار آن بانک اطلاعاتي وجود دارد که درخصوص کارگاه اطلاعات لازم را در اختيار درخواست‌کننده قرار مي‌دهد.

وي با تأکيد بر اينکه اگر اعتبار مورد نياز تأمين شود، در عرض يک سال پروژه به پايان مي‌رسد يادآور شد: همکاري نيروهاي بسيج با پژوهشگاه مي‌تواند يک پتانسيل گسترده را به کار گيرد تا در حداقل زمان اطلاعات آماري اين پروژه جمع‌آوري شود.

سرپرست پژوهشکده هنرهاي سنتي درخصوص چگونگي به کار گرفتن نيروهاي بسيج در اين پروژه توضيح داد: پس از يک دوره آموزش بسيجيان سطح کشور مي‌توانند ظرف مدت کوتاهي از رشته‌هاي مختلف هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي آمارگيري کنند و پس از آن آمايش سرزمين صورت گيرد.

M/H/112امتیاز به خبر :