• پنجشنبه 12 تیر 1399
  • 17:05

مرکز آموزش صنايع‌دستي کلات راه‌اندازي شد

معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي خراسان‌رضوي با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN)، گفت: مرکز آموزش صنايع‌دستي کلات درحال حاضر با راه‌اندازي رشته گليم و با اولويت آموزش طرح‌هاي خاص منطقه آغاز به کار کرده است.

"حسين خواجه‌بيدختي" افزود: در آينده نزديک رشته‌هاي کارت‌بافي (نواربافي) و رودوزي‌هاي سنتي که هر دو از رشته‌هاي مزيت‌دار اين منطقه به‌شمار مي‌آيند نيز به رشته‌هاي آموزشي اضافه مي‌شوند.

وي در خصوص انتخاب مکاني براي مرکز آموزش کلات گفت: اصل اين بنا در حقيقت مربوط به مسجدي در دوره‌هاي ايلخانيان بوده که با توجه به نياز منطقه حمام ‌کهن در دوره افشاريه به بناي اصلي اضافه شد.

بيدختي افزود: اين بنا تا چند دهه پيش به بنايي مخروب تبديل شده بود که در سال 85 طي برنامه‌هاي مصوب مرمت به پيشنهاد معاونت صنايع‌دستي و موافقت شوراي فني استان به مرکز آموزش صنايع‌دستي شهرستان کلات تغيير کاربري داد.

معاون صنايع‌دستي و هنرهاي سنتي درخصوص رشته کارت بافي نيز گفت: اين رشته يکي از قديمي‌ترين رشته‌هاي منطقه کلات است که به آن نوار بافي هم گفته مي‌شود.

وي افزود: هنرمندان از اين رشته براي تزيين مصنوعات چرم، لباس و حاشيه فرش استفاده مي‌کنند.

M/H/112


امتیاز به خبر :