• ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
  • 13:47

مسجد قاجاري لامشان شهرستان هشترود توسعه مي يابد

مسجد قاجاري لامشان شهرستان هشترود توسعه مي يابد
به گزارش ميراث آريا(CHTN) به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي، «تراب محمدي» افزود: توسعه جبهه شمالي اين مسجد در مراحل پاياني بوده و سازه جديد به بناي قديمي مسجد الحاق شده است.

وي تملک زمين، بازسازي، آرماتورسازي و پوشش سقف را از جمله اقدامات انجام گرفته در بخش الحاقي عنوان کرد و گفت: با پايان عمليات ساخت و ساز، بخش الحاقي در مرحله نازک کاري قرار دارد.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سبک سازي پشت بام، استحکام بخشي طاق ها، خاک برداري و بلوک سازي فضاي داخلي و مرمت و بازسازي جبهه شرقي اين مسجد، مرمت کمر پوش زنانه نشين، عايق کاري پشت بام، نماسازي، بدنه سازي، اجراي سيستم روشنايي و تهيه در و پنجره ها را از جمله اقدامات مرمتي انجام گرفته در اين مسجد تاريخي عنوان کرد.

محمدي اظهار داشت: به زودي توسعه جبهه شمالي مسجد به پايان رسيده و آماده بهره برداري از سوي مردم نمازگزار و دين دار شهرستان هشترود خواهد بود.

/117
امتیاز به خبر :