• جمعه 09 خرداد 1399
  • 04:48

برگزاري جلسه هم انديشي با اتحاديه شرکت هاي تعاوني صنايع دستي البرز

برگزاري جلسه هم انديشي با اتحاديه شرکت هاي تعاوني صنايع دستي البرز
به گزارش ميراث آريا(CHTN)، مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان البرز اظهار داشت: اين جلسه با حضور مدير عامل و اعضاي هيات مديره اتحاديه شرکت هاي تعاوني صنايع دستي استان البرز و معاونت صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي استان تشکيل و موضوعات قابل واگذاري به اتحاديه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: مقرر شد اتحاديه مذکور توانمندي هاي خود را در رابطه با برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي به معاونت صنايع دستي اعلام و در صورت موافقت ضمن معرفي اتحاديه به مراجع ذيربط برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي صنايع دستي به اين تشکل غير دولتي واگذار شود.

/117
امتیاز به خبر :