• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 05:45

تمديد برگزاري مزايده کاروانسراي پيام از سوي صندوق احياء

تمديد برگزاري مزايده کاروانسراي پيام از سوي صندوق احياء
به گزارش ميراث آريا(CHTN)، کاروانسراي پيام واقع در مرند آذربايجان شرقي از جمله مجموعه هاي تاريخي تحت اختيار صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماکن تاريخي و فرهنگي است که از پتانسيل هاي قابل توجهي براي ايجاد فضاي اقامتي، پذيرايي، بين راهي برخوردار است.

اين مجموعه با همت مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان آذربايجان شرقي بر اساس روند و ساز و کار حقوقي واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي که توسط صندوق احياء در استانها تبيين شده است در روزهاي پاياني سال گذشته به آگهي مزايده گذاشته شد که با عنايت به تطابق با ايام سفر و روزهاي تعطيل و با توجه به عدم معرفي لازم از استقبال متناسبي برخوردار نبوده و برگزاري تشريفات قانوني آن تمديد شد.

مجتمع هاي پذيرايي، تفريحي، بين راهي از جمله مجموعه هاي با توجيه اقتصادي شايسته و قابل قبول بوده و در خصوص اين مجموعه بازگشت سرمايه لازم براي عمليات تکميل مرمت و آماده سازي و احياء حداکثر دو سال و نيم برآورد شده که از نرخ و زمان متناسبي برخوردار است.
/120
امتیاز به خبر :