• ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
  • 13:19

مرمت تابلوي سوخت روي چرم موزه حوضخانه مجموعه فرهنگي نياوران

مرمت تابلوي سوخت روي چرم موزه حوضخانه مجموعه فرهنگي نياوران
به گزارش ميراث آريا(CHTN)، به نقل از روابط عمومي مجموعه فرهنگي و تاريخي نياوران، اين اثر که به دليل آسيب ديدگي بسيار براي انجام عمليات حفاظت و مرمت به آزمايشگاه منتقل شده بود، پس از پايان پروژه با انجام موارد حفاظت پيشگيرانه در شيوه نمايش در فضاي نمايشي سابق نصب شد.

مستندنگاري، باز کردن لايه ها، بررسي اسيديته لايه ها، غبار روبي با دستگاه غبار روب، پاکسازي با سوآپ، جدا کردن الحاقات فلزي از روي بخش چرم و کاغذ و قاب چوبي، قرار دادن بخش هاي تغيير فرم يافته زير بست، استحکام بخشي تزريقي بخش اتصال کاغذ و معرق چرم در محل هاي سست شده اتصالات و بازسازي بخش کمبود معرقها با چرمهاي رنگ آميزي شده جديد از جمله عمليات حفاظت و مرمتي انجام شده بر روي اين اثر است.

خاطرنشان مي شود، کاربرد رنگ هاي تيره از چرم بر روي بوم مورد نظر و نصب و چسباندن آن ها در کنار يکديگر را هنر سوخت روي چرم مي نامند.

/117
امتیاز به خبر :