• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 02:47

سازمان بين‌المللي حمل و نقل هوايي، مصمم در اجراي تصميمات

سازمان بين‌المللي حمل و نقل هوايي، مصمم در اجراي تصميمات
به گزارش ميراث آريا (chtn)، جيواني بيسياني، دبير کل سازمان IATA گفت: تصميم ما بر تداوم روند گردشگري پاک محکم و استوار بوده و قصد داريم ميزان استفاده از سوخت‌هاي CO2 را تا دو درصد کاهش دهيم.

وي افزود: اين صنعت هم اکنون بخش کوچکي از مشکل بزرگ تغييرات آب و هوايي را شامل مي شود با اين وجود حتي اگر کمترين درآمد را تا 50 سال آينده کسب کنيم به تصميمات خود مبني بر کاهش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي ادامه خواهيم داد.

سازمان بين‌المللي حمل و نقل هوايي، راهکارهاي خود مبني بر کاهش آلودگي هوا را بر چهار اصل استراتژيکي مهم استوار کرد که شامل بخش‌هايي همچون سرمايه‌‌گذاري در بخش فن‌آوري نوين، استفاده از ناوگان هوايي مجهز و به روز، ايجاد زيرساخت‌هاي مستحکم و همسو با محيط زيست و بهره‌گيري از فعاليت‌هاي اقتصادي‌تر مي‌شود.

طبق آمار سازمان IATA درآمدهاي شرکت‌هاي وابسته به اين سازمان در سال 2008 بيش از 5/2 ميليارد دلار کاهش داشته است./109
امتیاز به خبر :