• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 03:46

ايرانيان ميراث داران اصلي هستند

ايرانيان ميراث داران اصلي هستند
به گزارش ميراث آريا(chtn )رئيس ايکوم ايران در چهارمين همايش خدمات موزه اي که درمجموعه تاريخي فرهنگي سعدآباد برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: موزه مکاني براي يادآوري است و براي فراموش نکردن آن بايد به ياد بياوريم که کيستيم و اين نشانگر اهميت موزه دردنياي معاصراست.

سيد احمد محيط طباطبايي با اشاره به اهميت انقلاب اسلامي و ميراث فرهنگي درزمان جنگ تحميلي گفت: انقلاب اسلامي دو تحول عمده داشت چرا که مکاني با نام کاخ موزه افتتاح شد که در سالهاي 63و 64 به عنوان قانون درمجلس شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد.

اين کارشناس تاريخ با اشاره به آثار تاريخي و فرهنگي که در بين زندگي مردم وجود دارد افزود:همين ملت با استفاده ازسرمايه هاي مادي و معنوي به هرشکل ممکن توانسته اند به گونه هاي مختلف آثارتاريخي فرهنگي اين مرز و بوم را حفظ و در نگهداري آنها بکوشند .

سيد احمد محيط طباطبايي براهميت موزه ها درجوامع بشري تاکيد کردوگفت: مردم ما داراي فرهنگ تاريخي بسيارغني هستند که اين موضوع ، بيانگر غناي فرهنگ و تاريخ هنراين سرزمين است./120
امتیاز به خبر :