• شنبه 10 خرداد 1399
  • 15:02

پايگاه ميراث روستايي گيلان يک گام جلوتر رفت

پايگاه ميراث روستايي گيلان يک گام جلوتر رفت
مدير پايگاه ميراث روستايي گيلان در گفتگو با ميراث آريا(chtn)ضمن بيان اين مطلب افزود: در اين راستا گزارش مطالعات روستاها وبناهاي روستايي کوهپايه غرب و کوهستان غرب نيز تهيه شد.

محمود طالقاني در ادامه خاطرنشان کرد: مطالعه و مستندسازي شامل برداشت معماري (رولوه)،ترسيم جزئيات اجرايي، کروکي و تهيه عکس و فيلم از بناها است.

به گفته وي؛ ازبناهاي مطالعه و مستندسازي شده در حوزه فرهنگي –معماري کوهپايه غرب مي توان به خانه لطفي و درحوزه فرهنگي –معماري جلگه غرب نيز به قهوه خانه روستاي جلگه غرب اشاره کرد.

وي با اشاره به اين که در حوزه فرهنگي –معماري کوهستان غرب نيز عمليات مطالعه و مستندسازي بناي حاجت پور و گونه شناسي انبار برنج (کوتي) ونحوه ساخت اين بنا انجام شد اظهارداشت: هم اکنون گزارش ثبت ملي بناها نيز انجام شده است.

به گفته اين مقام مسئول درپايگاه ميراث روستايي گيلان؛ از ديگر اقدامات انجام شده در اين پايگاه ،ثبت عرصه و حريم موزه ميراث روستايي گيلان ،تهيه نقشه هاي فازاول، دوم و سوم خانه هاي لطفي، جاجت پور و قهوه خانه جلگه غرب بوده است.

وي افزود: همچنين نقشه ي خانه هاي نامي، حسني، محمودي، صادقي وکوتي هاي طاهري، مرادي نژاد وانصاري نيز رايانه اي شدند.

وي با بيان اين که گزارش علمي خانه هاي طربي، موسي زاده، محتشم طلب، صادقي، دانش، يک اتاقه بيالوا و رستمي تهيه شده است بيان داشت: نقشه ي جانمايي محوطه ها، بناها و راه هاي دسترسي در روستاي جلگه غرب،کوهپايه غرب و کوهستان غرب نيز تهيه شده است./119
امتیاز به خبر :