• یکشنبه 22 تیر 1399
  • 07:39

بستر لازم براي جلب مشارکت بخش خصوصي فراهم شده است

بستر لازم براي جلب مشارکت بخش خصوصي فراهم شده است
مدير کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:فراهم آوردن اين بستر از نقاط قوت اداره کل ميراث فرهنگي استان در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته است.

مسعود اسکندري افزود:با توجه به سرمايه‌گذاري صورت گرفته درخصوص مرمت بناها و خانه‌هاي تاريخي جهت احيا و بهره‌برداري از آن‌ها بستر لازم جهت جلب مشارکت بخش خصوصي براي بهره‌برداري از آنها فراهم آمده است.

وي با اشاره به حوزه صنايع دستي گفت:سرمايه گذاري در زمينه آموزش رشته هاي صنايع دستي با انعقاد قرارداد و واگذاري آموزش به بخش خصوصي از جمله اقدامات انجام گرفته در اين حوزه است.

اين مقام مسؤول در اداره کل ميراث فرهنگي استان ايلام ادامه داد:از ديگر نقاط قوت اداره کل استان در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته مي‌توان به سرمايه گذاري در زمينه برگزاري نمايشگاه‌هاي صنايع دستي با انعقاد قرارداد و واگذاري نمايشگاه به بخش خصوصي اشاره کرد./117
امتیاز به خبر :