• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 15:52

صدا و سيماي همدان با ميراث فرهنگي دست ياري داد

صدا و سيماي همدان با ميراث فرهنگي دست ياري داد
به گزارش ميراث آريا(chtn)، مدير کل ميراث فرهنگي همدان در اين نشست اظهار داشت: اداره کل صدا و سيماي استان همدان مي تواند با ايجاد تعاملات همچون گذشته توسعه هنرهاي سنتي، صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي را رقم زند.

اسدالله بيات ضمن تشريح جايگاه کنوني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان افزود: زحمات اين اداره کل با همکاري صدا و سيما به نتيجه مي رسد.

وي با تأکيد بر ظرفيت هاي موجود براي جذب گردشگران داخلي و خارجي ادامه داد: با معرفي اين ظرفيت ها از طريق رسانه مي توانيم توسعه صنعت گردشگري را رقم زنيم.

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همدان اضافه کرد: ميراث فرهنگي همدان جايگاه والايي دارد که همواره بايد به آن ها پرداخته شود.

مدير کل صدا و سيماي استان همدان نيز در اين نشست ديدگاه هاي اين اداره کل را بيان کرد و گفت: موضوعات فرهنگي تنها متعلق به اداره کل ميراث فرهنگي نيست بلکه تمامي دستگاه هاي اجرايي بايد در معرفي اين موضوعات کوشا باشند.

علي طلوعي افزود: حضور ساير دستگاه ها در برنامه هاي ميراث فرهنگي تنها نبايد به شرکت در جلسات محدود شود بلکه بايد همه به توسعه زيرساخت هاي مورد نياز کمک کنيم.

وي يادآور شد: بايد تلاش کنيم فضاي امنيت سرمايه گذاري را از طريق رسانه براي سرمايه گذاران ايجاد کنيم.

مدير کل صدا و سيماي استان همدان خاطر نشان کرد: اين اداره کل تمامي ابزارها و امکانات خود را در اختيار اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين استان قرار مي دهد./ 112
امتیاز به خبر :