• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 16:09

روستاهاي هدف گردشگري ايلام مطالعه شدند

روستاهاي هدف گردشگري ايلام مطالعه شدند
معاون گردشگري،سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام با بيان مطلب فوق به ميراث آريا(chtn) گفت:2 روستاي هدف گردشگري استان شامل پشت قلعه و سنگ سفيد توسط استان مطالعه شده است.

علي قاسم پور درباره ميزان اعتبار هزينه شده براي مطالعه اين 2 روستاي هدف گردشگري گفت:300 ميليون ريال اعتبار براي مطالعه روستاهاي پشت قلعه و سنگ سفيد هزينه شده است.

وي با اشاره به مطالعه چهار روستاي هدف گردشگري استان توسط سازمان مرکزي گفت:اين روستاها شامل کلم،زنجيره عليا،حيدرآباد و سراب کلان مي‌شود که در 2 سال اخير مطالعه شدند.

اين مقام مسوول در اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ايلام ادامه داد:تهيه فرمت مربوط به تابلوهاي روستاهاي هدف گردشگري و نصب تابلوها از ديگر اقدامات در اين مدت است.

معاون گردشگري،سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي اداره کل ميراث فرهنگي استان تصريح کرد:مکان يابي به منظور ايجاد سکوهاي گردشگري در روستاي هدف گردشگري حيدرآباد صورت گرفته است.

/117
امتیاز به خبر :