• ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399
  • 17:01

آماده سازي نمازخانه‌هاي سراسر کشور

آماده سازي نمازخانه‌هاي سراسر کشور
به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از کميته اطلاع رساني ستاد سفرهاي کشور، نظافت و آماده سازي نمازخانه هاي تاسيسات گردشگري سراسر کشور از سوي بازرسين استاني و ستاد مرکزي سفرهاي کشور مورد نظارت قرار گرفته است.


خاطرنشان مي‌شود؛ بازرسين اعزام شده علاوه بر آماده سازي نمازخانه ها، بررسي نرخ مصوب، رعايت قوانين بهداشتي، رفاهي و خدماتي تمامي تاسيسات گردشگري سراسر کشور را در دستور کار قرار داده اند.
/104

امتیاز به خبر :