• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 19:05

مسجد حاج صنعلي مرمت مي شود

مسجد حاج صنعلي مرمت مي شود
«شاهين ايل بيگي پور» با بيان اين مطلب به خبرنگار ميراث آريا(chtn) گفت: برچيدن اندود، بندکشي با ملات گچ نيمکوب، اجراي کف سازي با آجر سنتي، در آوردن و جا زدن آجرهاي فرسوده و استحکام بخشي بنا از جمله عمليات اجرايي است که در دستو کار مرمت اين مسجد قرار دارد و در حال انجام است.

وي خاطرنشان کرد: مسجدحاج صنعلي بلداجي (مسجد امام خميني) در شهرستان بروجن استان چهارمحال وبختياري قرار دارد. بناي اين مسجد متعلق به دوران قاجاريه و مساحت آن 562 مترمربع است که در فاصله حدود 60 کيلومتري مرکز استان واقع شده است.

بناي مذکور به صورت تک شبستانه با تاق هاي کلمبو و ستون هاي سنگي در جبهه غربي بنا شده و در تاريخ 11 مردادماه سال 1384 به شماره 12429 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
122/
امتیاز به خبر :