• پنجشنبه 01 اسفند 1398
  • 18:42

خريداري هداياي اجلاس سران غير متعهدها از ميان اقلام صنايع دستي

خريداري هداياي اجلاس سران غير متعهدها از ميان اقلام صنايع دستي
به گزارش ميراث آريا (chtn)، «منوچهر عبدلي» تصريح کرد: همچنين مي‌توان با همکاري معاونت صنايع دستي با تهيه بسته‌هاي تبليغاتي در اين اجلاس به معرفي هنر ايران پرداخت.

وي ادامه داد: با توجه به پيشنهاد معاونت صنايع دستي تلاش مي‌شود بسته‌هاي تبليغاتي به چندين زبان ترجمه شود و در اختيار شرکت کنندگان اين اجلاس قرار گيرد.

مدير عامل و رئيس هيات مديره اتحاديه سراسري صنايع دستي تأکيد کرد: اجلاس سران غيرمتعهدها در تاريخ نهم و دهم شهريور ماه مصادف با روز پنج‌شنبه و جمعه برگزار مي‌شود.

112/
امتیاز به خبر :