• دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 23:55

محوطه ويرانشهر بقاياي قلعه دوره ساساني

محوطه ويرانشهر بقاياي قلعه دوره ساساني
به گزارش ميراث آريا(chtn) اين محوطه تاريخي که در شهرستان فاروج و در 2کيلومتري غرب تيتکانلو قرار دارد، با شماره 16588 در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده است.

گرداگرد محوطه ويرانشهر، حصاري بلند با برج‌هايي در فواصل معين وجود داشته که امروز به صورت پشته‌هاي خاک در آمده است.

ويرانه‌هاي اين قلعه خشتي حدود 14هکتار وسعت دارد و در بخش‌هاي مرکزي و گوشه شمال غربي آن تاسيسات مسکوني و نظامي وجود داشته است.
ب/119
امتیاز به خبر :