• جمعه 15 فروردین 1399
  • 09:40

نخستين همايش ملي تقابل با ونداليسم در ميراث فرهنگي آغاز شد

نخستين همايش ملي تقابل با ونداليسم در ميراث فرهنگي آغاز شد
به گزارش ميراث آريا(chtn)، اين همايش که نخستين همايش تقابل با ونداليسم در ميراث فرهنگي است در مجموعه فرهنگي هنري ارگ آزادي تهران به مدت 2 روز ادامه دارد.

معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به همراه معاون ميراث فرهنگي کشور از سخنرانان اين همايش در روز اول برگزاري آن هستند.

نقش تخريب‌گرايي ميراث فرهنگي در کاهش سرمايه اجتماعي، نقش و تاثير رسانه‌ها در مقابله با تخريب ميراث فرهنگي، مباني فقهي و اسلامي مقابله با تخريب‌گرايي ميراث فرهنگي، تخريب‌گرايي مدرنيسم، ونداليسم و تخريب موجود در فعاليت‌هاي آگاهانه باستان‌کاوي، ونداليسم در تخت جمشيد، ‌تخريب کتيبه‌هاي باستاني ايران و ... از مهمترين برنامه‌هاي روز اول اين همايش است.

مبارزه با تخريب‌گرايي در آثار ميراث فرهنگي، طبيعي و معنوي ايران،‌نقش اينترپل در مقابله با ونداليسم، تخريب‌گرايي در حوزه ميراث معنوي از نظر معاهدات بين‌المللي، تجويزگري ونداليسم حوزه ميراث فرهنگي ناملموس، تهديد ونداليسم در حوزه ميراث معنوي و نحوه مواجهه با آن و يادگاري‌نويسي بر آثار تاريخي نيز از برنامه‌هاي روز دوم اين همايش است.
/108
امتیاز به خبر :