• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 09:21

80 درصد شرکت هاي توريستي وب سايت دارند

80 درصد شرکت هاي توريستي وب سايت دارند
به گزارش ميراث آريا( chtn) کريم زادگان مدير آموزش الکترونيک دانشگاه پيام نور در کنفرانس تخصصي گردشگري الکترونيک ضمن بيان اين مطلب گفت: در قرن بيست و يکم بي سوادان آنهايي هستند که نمي توانند با اينترنيت و فناوري نوين کار کنند .

وي با اشاره به آمار استفاده شرکت هاي مختلف توريستي از فناوري نوين، تصريح کرد: 19 درصد از شرکت هاي فعال در صنعت توريسم از سيستم هاي آموزش الکترونيکي بهره گرفته اند و نزديک به 80 درصد شرکت هاي اين صنعت داراي وب سايت هستند و تنها 28 در صد اين شرکت ها از سامانه مديريت محتوا براي طراحي در وب سايت ها استفاده مي کنند.

وي ادامه داد: حوزه تجارت و سرمايه گذاري، خدمات غذايي و تورگرداني، ابزار نجات و اطلاعات، حفظ امنيت در مناطق ساحلي، ارتقا دادن زير ساخت توسعه و پرداختن به سمينارها از جمله حوزه هايي هستند که از آموزش الکترونيکي براي افراد بهره گرفته اند.

کريم زادگان با اشاره به يادگيري الکترونيک تاکيد کرد: يادگيري الکترونيکي چارچوبي است براي رائه مطالب نه به يک روش آموزشي.

مدير آموزش الکترونيک دانشگاه پيام نور يادآور شد: نبود محدوديت هاي زماني و مکاني ، يادگيري آنچه مورد نياز است ، ارئه آموزش هاي لازم حتي بعد از فارغ التحصيلي، دسترسي به منابع جديد و به روز از جمله دلايل آموزش الکترونيک است./102
امتیاز به خبر :