• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 03:18

بانکداري الکترونيک عامل موثر در توسعه گردشگري الکترونيک

بانکداري الکترونيک عامل موثر در توسعه گردشگري الکترونيک
شاينده ،مدير عامل شرکت توسعه تجارت الکترونيک سامان در کنفرانس تخصصي گردشگري الکترونيک در خصوص دستاوردهاي بانک سامان در زمينه گردشگري الکترونيک به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: در حال حاضر با همکاري ده ها شرکت فناوري اطلاعات و همکاري تنگاتنگ آنها با برخي از بانک هاي کشور، بانکداري الکترونيک در کشور در حد قابل قبولي توسعه يافته است.

وي ادامه داد: همچنين شرکت تجارت الکترونيک سعي کرده با ديدي متفاوت نسبت به ايجاد سيستم هاي مادر در زمينه توسعه بانکداري الکترونيک اقدام کند.

مدير عامل شرکت توسعه تجارت الکترونيک سامان تصريح کرد:با اقدامات صورت گرفته موفق شديم گام هاي موثري را در راستاي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک به گردشگران خارجي برداريم.

وي گردشگري الکترونيکي را يکي از شاخه هاي مهم در تجارت الکترونيک دانست و گفت:به همين منظور از سوي شرکت توسعه تجارت الکترونيک بسترهاي مالي لازم جهت توسعه گردشگري الکترونيک فراهم شده است.

شاينده خاطرنشان کرد: با اقدمات انجام شده در تابستان امسال شاهد راه اندازي سيستم هاي جديد بانکداري الکترونيک در راستاي ارائه خدمات به گردشگران خارجي خواهيم بود.

وي همچين از راه اندازي سيستم هاي ارائه خدمات کارت هاي اعتباري به گردشگران خارجي در آينده اي نزديک خبر داد.

116
امتیاز به خبر :