• پنجشنبه 08 خرداد 1399
  • 03:18

کشف بناي 3000 ساله در چين

کشف بناي 3000 ساله در چين
.به گزارش ميراث آريا (CHTN) اين دو کاخ متعلق به دو سلسله حکومتي شانگ و ژو بوده و قدمت آن به 3000 سال پيش مي رسد.

ژانگ کينگ، محقق موسسه باستان شناسي چنگدو چين گفت: ما به راحتي مي توانيم به وسيله عمليات اکتشافي موجود، اطلاعات جامعي از کاخ هاي تخريب شده در ناحيه جيشنا به دست آوريم.

ناحيه باستاني جيشنا يکي از مناطق تحت کاوش است که از سال 1999 تاکنون محل تحقيق باستان شناسان بوده است.

تاکنون 10 ساختمان باستاني در اين منطقه يافت شده است که بعضي از آنها مکان هاي مخصوص عبادت بوده اند.

ژانگ کينگ افزود: مناطق يافت شده از نو مرمت شده تا توسط کارشناسان مورد مطالعه تحقيقاتي قرار گيرند./109
امتیاز به خبر :