• شنبه 10 خرداد 1399
  • 16:56

برگزاري دومين گردهمايي گنجينه هاي از يادرفته هنر ايران

برگزاري دومين گردهمايي گنجينه هاي از يادرفته هنر ايران
به گزارش ميراث آريا(CHTN)، دبيرخانه دومين گردهمايي گنجينه‌هاي از يادرفته هنر ايران، فعاليت خود را آغاز کرد . اين همايش در سال گذشته با هدف شناسايي، پاسداشت و توسعه هنرهاي در حال فراموشي، در رشته‌هاي کتاب، کتاب آرايي، هنرهاي صناعي، فرش و هنرهاي مرتبط با معماري برگزار شد.

در اين گردهمايي ويژگي‌هايي همچون سابقه تاريخي بيش از يک قرن، دارا بودن هويت بومي و منطقه‌اي در حوزه ايران مورد بررسي قرار گرفت.

لازم به ذکر است در راستاي دومين گردهمايي گنجينه هاي از ياد رفته 4 عنوان کتاب از مجموعه کتاب هاي گنجينه سيمرغ منتشر مي شود.

اين چهار عنوان کتاب شامل «ماه تابان اصفهان» زندگينامه استاد مصور الملکي، نوشته خانم بدرالسادات تاري فاطمه، «تيشه داري» زندگينامه استاداخوي‌يان نوشته دکتر مهدي اخوي‌يان، «تاريخ مٌهر و حکاکي» نوشته استاد محمد جواد جدي و «شال کرمان» نوشته مهندس ايمان ذکريايي، است.


در سال گذشته نيز چندين عنوان کتاب از مجموعه گنجينه هاي سيمرغ چاپ و منتشر شد. اين کتاب‌ها مشتمل بر مباحث تاريخي، معرفي هنرمندان، بيان شيوه‌هاي کار، شناسايي مواد، مصالح و ابزار هاي به کار رفته ، مباني فکري و خاستگاه اجتماعي اين هنرهاست. /115
امتیاز به خبر :