• پنجشنبه 15 خرداد 1399
  • 09:19

ايجاد زير ساختهاي پرداخت الکترونيک براي گردشگران پيگيري مي شود

ايجاد زير ساختهاي پرداخت الکترونيک براي گردشگران پيگيري مي شود
به گزارش ،ميراث آريا(CHTN) اين تفاهمنامه با حضور محمد شريف ملک زاده ، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري توسط فريبرز انصافي مديرعامل شرکت توسعه فناوري اطلاعات ميراث آريا و حميدرضا رياحي مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک امضا شد.

با امضاي اين تفاهم نامه طرفين براي همکاري درزمينه توسعه زيرساخت هاي تارکنش مالي،پرداخت الکترونيک،پول الکترونيک و کارت هاي اعتباري مورد نياز گردشگري و سامانه هاي مرتبط توافق کردند.

مدت اعتبار اين تفاهم نامه 10 سال ذکر شده است.

طبق اين تفاهمنامه که در آينده نحوه اجرا و برنامه زمان بندي آن الحاق مي شود ،اقدامات لازم مربوط به پرداخت الکترونيکي که يکي از بزرگترين مشکلات گردشگران ورودي است از قبيل خريد تور ، هتل و بليط ، توسعه سامانه مديريت مقصد وگسترش سامانه سفر کارت ملي به تمام بانکها توسط بزرگترين شرکت فناوري اطلاعات کشورانجام خواهد شد. /105
امتیاز به خبر :